KEURING MAZOUTTANK - 't Roetventje

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

KEURING MAZOUTTANK

KEURING MAZOUTTANK

                                                          CONTROLE MAZOUTRESERVOIRS

Uw mazouttank laten keuren in Vlaanderen vertrouw je best toe aan een vakman.
Het is bovendien verplicht om de 5 jaar en je hebt een certificaat nodig.
Wij handelen deze verplichting snel, professioneel, veilig en voordelig voor u af.


WAAROM EEN MAZOUTTANK TIJDIG LATEN (HER)KEUREN ?

Er zijn op zijn minst twee goede redenen om een stookolietank te laten controleren.
In de eerste plaats is het verplicht bij wet, teneinde bodemverontreiniging te voorkomen.
In de tweede instantie is het in uw eigen belang om een lek te voorkomen.
Weglopende stookolie betekent immers verlies van betaalde brandstof, en bovendien wordt de eigenaar
van een pand waar een verlies in de bodem vastgesteld wordt, verplicht om een bodemsanering te laten uitvoeren.

Als je tank niet gekeurd is, wordt eventuele stookolieschade niet gedekt.

Wanneer is de keuring verplicht?

1.    Vóór indienststelling van de stookolietank
2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank
3.    Periodiek controles van de stookolietank

In Vlaanderen is een keuring van zowel de bovengrondse als de ondergrondse stookolietank verplicht vóór indienststelling. Deze dient gekeurd te worden door een erkend technicus.


Onze werkwijze

Visueel nazicht van de installatie
Controle op water en slib
Controle van werking overvulbeveiliging
Controle van lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
Dichtheidsproef (vacuum) controle op ondergrondse tank
Afleveren van het conformiteitsattest


Wetgeving

Het Vlaams Reglement Milieuvergunningen, kortweg VLAREM genoemd, is wettelijk van toepassing.

Particulieren
Bovengrondse tanks moeten eenmalig nagekeken worden.
Ondergrondse tanks om de twee of vijf jaar.


Bedrijven
Bovengrondse tanks moeten drie jaarlijks nagekeken worden.
Ondergrondse tanks moeten om de twee jaar nagekeken worden.


Wat krijgt u ?

Groene dop
Een goedgekeurde tank krijgt een conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus of milieudeskundige die de controle uitvoerde,
de datum van de laatste tankkeuring en de datum van de volgende controle.

Oranje dop
De stookolietank is niet-conform de wetgeving maar er is geen kans op verontreiniging van de omgeving.
De erkende technicus voorziet de installatie van een oranje dop of kenplaat.
De stookolietank mag nog bijgevuld worden tot maximum 6 maanden na de keuring (6 maand startend
vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum vermeld op de oranje dop of kenplaat).

Rode dop
Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat.
In een tank met een rode merkplaat mag een leverancier in geen geval brandstof leveren.
Tankkeuringen zijn niet alleen een noodzaak voor uw verzekering, ook voor het Mazoutfonds zijn ze een must..mming om brandstof te leveren.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu