Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig uw persoonlijke gegevens.
Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens nodig hebben.
Omdat wij net zoals u belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om
ze veilig te bewaren en u op de hoogte te houden waarvoor we uw gegevens wensen te gebruiken.
Indien u hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met Toni Vizzini.
 
Bedrijfsgegevens.:
't Roetventje,
Eikelbosstraat 18,3530 Helchteren
0496/10 25 64
info@roetventje.be,www.roetventje.be
 
Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens van u?
Voor commerciële doeleinden en voor onze dienst na verkoop en service.
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen.
Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.
 
Hoe zorgen wij voor de beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen,
om zo uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.
Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang
hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden. Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig.
We kunnen daarom de veiligheid van uw gegevens niet op absolute wijze garanderen.
En aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe.
Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stemt u ermee in dat we
elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van onze diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens
te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u
ons platform verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.
 
Wat zijn de rechten waarop u zich kan beroepen?
• U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren.
Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten.
Voor andere zaken vind u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
• U hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.
• U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.
U kan tevens uw toestemming om per e-mail commerciële communicaties te ontvangen intrekken na ontvangst van de e-mail.
• U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien er een inbreuk
gepleegd is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
't Roetventje,Eikelbosstraat 18,3530 Helchteren,0496/10 25 64,info@roetventje.be,www.roetventje.be,
BTW BE 0860.563.115, IBAN BE 82 3770 1691 0268   BIC BBRUBEBB    
 
• 't Roetventje stelt u in kennis van de mogelijkheid van uw rechten inzake het inzien, verbeteren, 
annuleren en bezwaren uit te oefenen via een link op onze website, die terug te vinden is op het contactformulier.
Via deze link kan u uw e-mailadres achterlaten, waarmee u al eerder gegevens op de website hebt ingevuld.
Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link om uw gegevens te bekijken.
Dit stelt u in staat om uw gegevens aan te passen of volledig te verwijderen.
Uw verzoek wordt vervolgens in behandeling genomen door 't Roetventje om de uitoefening van uw rechten te verzekeren.
En deze worden dan verwijderd aan de achterkant van de website, indien u dit verkiest.
 
Hebt u klachten?
Indien er klachten zijn of indien u het gevoel hebt dat uw rechten geschonden worden, kan u hiervoor steeds terecht bij de
Europese Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl
 
Contactgegevens.:
't Roetventje
Eikelbosstraat 18,3530 Helchteren
0496/10 25 64
Info@roetventje.be,www.roetventje.be
Laatste update privacyverklaring: 31/05/2018