Bestaande bovengrondse reservoirs < 6 000 liter(5000 kg) voor particulier gebruik in Vlaanderen

Aan welke wettelijke voorwaarden
moet het reservoir voldoen?
Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem.

Welke wettelijke controles moesten reeds uitgevoerd zijn?
Bovengrondse reservoirs moesten reeds aan een eerste beperkt onderzoek onderworpen zijn vóór 1 augustus 2003.

Wie mag het reservoir controleren?
De controle van een mazoutreservoir dient te gebeuren door een daartoe door het Vlaamse Gewest erkend technicus.

Wanneer moet een herhalingscontrole
worden uitgevoerd?
Art.6.5.5.4 (1) van Vlarem II stelt dat de exploitant er dient voor te zorgen dat de opslaginstallatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en in het bijzonder dat
elke verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.

Hebt u een bovengrondse (particulier) tank die                  vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen?
Dan bepaalt de ‘datum voor volgende controle’                                          op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle   op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren?                  Dan bent u niet verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende     controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren?             Dan bent u verplicht de bovengrondse                                             tank nog een laatste keer te laten keuren.